Know-How, které stojí za úspěchem našich kampaní

Doménou naší práce je reward crowdfunding, tedy kampaně založené na podpoře backerů, jež za svou důvěru vloženou ve váš projekt získávají příslušné odměny.

Specializujeme se nejen na český portál Hithit, ale i na americké portály Kickstarter a Indiegogo, kde jsme již několikrát pomohli k úspěchu řady českých i zahraničních projektů, které by se samy o sobě nikdy na tyto platformy neměly šanci dostat.

icon

Rešerše

Pro každý start je třeba řádná příprava. Rešerše zkoumá již realizované a tematicky podobné projekty. Podle jejich historie, úspěšnosti a dostupných dat jsme schopni odhadnout, jakých výsledků může Vaše kampaň při daném rozpočtu dosáhnout.

Průzkum

Nejdříve provedeme průzkum konkurence – tedy nápadů a projektů podobných tomu vašemu, se kterými už někdo přišel, vymyslel je a uvedl v život.

Zjistíme, proti čemu jdete, jak silní vaši soupeři jsou a podle toho nastavíme cestu, kudy se ubírat. Zajistíme tak ideální komunikaci odlišností a benefitů vašeho produktu v rámci daného trhu.

Audit

O konkurenčních projektech ať už více či méně úspěšných sesbíráme podrobné informace.

Důležité pro nás je kolik vybrali peněz, na kolik splnili cíl, jaká byla PR komunikace, pozicování produktu na trhu, systém odměn, které nabízeli atd.

Díky těmto i dalším údajům jsme schopni fundovaně odhadnout možnosti vašeho produktu či služby na crowdfundingovém portálu.

Zhodnocení

Identifikujeme silné stránky a výhody vašeho produktu nebo služby oproti konkurenci, definujeme ideální cílovou skupinu a správnou formu komunikace k ní.

Mimo to vše nastavíme, správné rozmezí ceny vašeho projektu a stanovíme, kolik je schopný na crowdfundingovém platformě vydělat.

Díky tomu všemu budeme mít neprůstřelný základ pro definici cílového zákazníka a také ověření reálné šance projektu na dosáhnutí kýženého cíle.

icon

Publikum

Málokterý projekt hned od začátku přesně ví, jaké je doopravdy jeho publikum, kdo ho tvoří, jak se chová a jaké jsou jeho představy, požadavky a očekávání. Přitom pro úspěch kampaně je to jeden ze zásadních bodů.

Publikum vám nejen najdeme, ale i ověříme a následně na něj přesně zacílíme tou správnou komunikací.

Analýza

Všechny vaše hypotézy důsledně prověříme, provedeme samostatnou analýzu trhu a navrhneme vám vhodná cílová publika a zákazníky přesně tak, aby vaše následné testování bylo nejen realizovatelné, ale i přínosné.

Definice

Kdo je váš cílový zákazník? Co dělá, kde se pohybuje, jaké jsou signály jeho chování nejen v digitálním světě?

Přesné určení a pojmenování Vašeho zákazníka je nezbytnou součástí kvalitní marketingové komunikace celé kampaně.

Koncepce

Společně s vámi postavíme koncept celého projektu tak, aby po celou dobu sledoval jeden jediný cíl – kýžený výsledek vašeho snažení. S naší pomocí se ho pak budete poctivě držet.

icon

Kreativa

Jasná a pro zákazníka jednoduchá kreativa, která zároveň předává maximum informací, může být v procesu rozhodování, zda kampaň podpořit či ne, zásadní.

Design

Navrhneme pro Vás klíčový vizuál kampaně, který se následně bude projevovat ve všech designových prvcích kampaně.

Veškerý design od stránky na crowdfundingovém portálu, přes webovou prezentaci, microsite či propagaci na sociálních sítí, až po newslettery tak bude sjednocený.

Realizace

Přípravou grafických a kreativních konceptů to pro nás nekončí. Veškeré potřebné prvky kampaně pro Vás budeme i přímo realizovat.

Nebudete muset tak svou pozornost štěpit mezi grafiky, webové vývojáře, scénáristy, video a foto produkci.

Zaručíme tak jednotnou linku komunikace, kvalitu odvedené práce a dodržení harmonogramu kampaně.

Testování

Konstruktivní kritika může váš projekt posunout dále a dokonce mu i pomoci k úspěchu.

Všechny nastavené prvky tak neustále testujeme a upravujeme přesně podle feedbacku budoucích backerů i potenciálních zákazníků.

Vše vypouštíme na světlo světa odladěné – tak, aby zásah i úspěšnost byli od samého začátku co nejvyšší.

icon

Předkampaň

Alespoň tříměsíční předkampaň je samozřejmostí pro každý crowdfundingový projekt, který chce dosáhnout vytyčených cílů. Čím větší očekávání a čím odvážnější nápad máte, tím delší a propracovanější přípravou musíte projít.

Propagace

Máme nastavený koncept, definované cílové publikum a připravenou komunikaci.

Jdeme do ostré fáze a začínáme propagovat celou kampaň přesně podle komunikačního plánu.

Cíl je jasný – dosáhnout co nejdříve prvních leadů a zájmu do samotného startu kampaně. A nezačínat tak v omezený čas, který je na samotnou kampaň od nuly.

Optimalizace

Dokonalost naší práce souvisí s poznáním. Optimalizace, ladění, hledání, upřesňování – to jsou klíčová slova této fáze.

Na základě dat, která budeme postupně získávat, budeme zpřesňovat naše hypotézy, zefektivňovat cílení komunikace.

Díky tomu získávat větší počet leadů v podobě zájemců o váš nápad, které následně transformujeme do podoby spokojených backerů celého projektu.

Komunita

Budeme šířit příběh spojený s Vaším produktem či službou, s lidmi, kteří stojí za celou ideou.

Kampaň tak budeme spouštět s již vytvořenou komunitou lidí, kteří klíčovému nápadu věří a jsou ochotni ho podpořit.

icon

Kampaň

Křest ohněm. Někdy studená sprcha a tvrdé procitnutí. Ve skutečnosti jde o dílek komplexní skládačky, ve které se nesmí podcenit žádný tah.

Spuštění

Přípravy dokončeny, koncept nastaven, předkampaň úspěšně běží. Nezbývá, než to odstartovat.

Spuštěním kampaně však práce na hlavní fázi teprve začíná.

Příliš mnoho energie vydané do této fáze může znamenat selhání v neméně zásadních částech v průběhu, ale především po skončení kampaně.

Konverze

Kampaň běží, vy komunikujete jako diví, ale podpora vašeho projektu se nekoná a čísla nenaskakují? Je to o konverzích.

Právě transformace leadů ze zvědavců v reálné backery a dobře vyvážená propagace je základem pro každou kampaň, na které se podílíme.

Vyhodnocení

Naše práce neustává, ani když vše běží, jak má a kampaň sklízí úspěch.

Pravidelně vyhodnocujeme, jak si vaše kampaň v dané fázi vede, zda funguje tak, jak jste si představovali a zda dosahuje nastavených cílů.

Prakticky v průběhu celé kampaně tak neustále navrhujeme i zlepšování jejích jednotlivých fází.

icon

Komunikace

Podpora je o důvěře. Důvěra je o komunikaci. Pomůžeme vám zajistit její průběh tak, aby byla nejen správně cílená, ale i adekvátní a promyšlená od prvního článku až do posledního facebookového postu.

Podporovatelé

Komunikace s těmi, kteří se rozhodli věřit vašemu nápadu a svěřit do vašich rukou nejen svůj zájem, ale především i finanční prostředky, to je základní kámen úspěchu.

Včasné, pravdivé a transparentní reakce a interakce musí být samozřejmostí. Přesto na ně řada tvůrců zapomíná a posílá tak své projekty předčasně do propadliště dějin.

Komunikační šumy snižují důvěryhodnost nejen daného nápadu, ale i autora samotného.

Veřejnost

Vaši podporovatelé se neobjeví jen tak. Pro jejich získání je nutné efektivně a pravidelně komunikovat vaši ideu i mezi širokou veřejnost.

Právě z ní se poté etablují ti, kteří jsou ochotni jít s vámi až k samotnému cíli. Zamíříme společně s vámi reklamní sdělení k těm správným lidem a průběžně jej budeme na základě zkušeností a získaných dat přizpůsobovat.

Média

Budovat povědomí dnes nelze bez dostatečného mediálního zásahu.

Kontakt s adekvátními médii zajišťujeme již před začátkem kampaně, ale čas si pro ně najdeme samozřejmě i „za běhu“.

Důležité je neusnout na vavřínech, stále navazovat nové kontakty a získávat důležitý mediální prostor.

Zaujal vás náš přístup? Chcete se svým projektem na Crowfunding?

Spojte síly s jedinou specializovanou agenturou v Česku a na Slovensku a získejte pro svůj projekt aktivní komunitu podporovatelů.

Kontaktujte nás a vdechneme společně vašemu projektu život!