Kdy byste měli začít přemýšlet o crowdfundingu?

Kdy je váš projekt připraven na crowdfunding?

Je to tehdy, když máte pevné zázemí a desítky zákazníků nebo naopak tehdy, když začínáte, nemáte dostatek finančních zdrojů a právě proto se obracíte na Kickstarter a jiné crowdfundingové portály?

Začít s crowdfundingem je jednoduché rozhodnutí. Co je ale velmi náročné, je posoudit, zda je pro to váš produkt vhodný a kdy si můžete být jistý, že je na to váš projekt připraven. A právě na to si posvítíme.

Máte už prototyp?

Bez prvotní verze produktu se vám crowdfundingovou kampaň podaří spustit pouze na velmi malém počtu platforem. Například na největším portálu s nejvyšší úspěšností kampaní, Kickstarteru, by taková kampaň nebyla uznána.


Prototyp je v crowdfundingu velmi důležitý. Bez něj na některých platformách nemůžete začít kampaň
Prototyp je důležitý i z jiných důvodů. Díky němu získáte množství věcné zpětné vazby a na prototypu ji můžete okamžitě aplikovat, čímž vylepšujete finální produkt. Prototyp je také zárukou pro crowdfundingovou platformu a závazek, že plánované funkce dokážete přetavit i do ostré verze produktu.

Projevili potenciální zákazníci v minulosti zájem o váš produkt?

Crowdfunding by neměl být prvním kontaktem vašeho produktu se zákazníky. Ještě předtím, než vůbec vytvoříte kampaň, byste měli vědět, že někde tam venku má o váš produkt někdo zájem.

Prvotním kontaktem zákazníka s produktem si ověříte předpoklady produktu a dozvíte se také mnoho informací, které mohou předejít problémům během kampaně.

Nápad, respektive produkt, patří mezi klíčové prvky kampaně. Pokud jdete do crowdfundingu s pochybnostmi o kvalitě vašeho řešení, předznamenává to zejména komplikace při zaujetí crowdfundingové komunity a problémy při propagaci.

Máte na kampaň vyhrazený rozpočet?

Mnoho projektů bojuje s něčím, čemu jsme ve Fundchaseru začali říkat “crowdfundingový paradox”. Tvůrci kampaní totiž často nechápou, že pokud chtějí získat finance, tak je nejprve musí správně investovat. Tuto skutečnost se týmy snaží ignorovat až do chvíle, kdy začne zvonit na poplach.

Náklady na tvorbu kampaně (video, grafika, fotografie, texty) a investice do propagace jsou minimem, pokud chcete přemýšlet o úspěchu. Ano, některé týmy si dokáží vytvořit kampaň vlastnoručně, dokonce zvládnou zprovoznit propagaci projektu. Je však velmi pravděpodobné, že při přípravě zapomněli vyřešit typické chyby a předejít problémům, které mnohdy dokáží odbourat jen roky zkušeností expertů.

Nad tvorbou crowdfundingové kampaně proto přemýšlejte pouze v případě, že dokážete této aktivitě alokovat samostatný rozpočet.

Dokážete si dopřát dostatek času na přípravu?

V článku o záležitostech, které musíte vědět, než začnete pracovat na vaší kampani, jsme psali, že má crowdfundingová kampaň minimálně 3 velké fáze, kterým ještě předchází příprava. Tyto fáze jsou:

  1. Předkampaň
  2. Kampaň
  3. Fáze po kampani

Není náhoda, že je schéma kampaně poskládaná takto. Předkampaň by měla začínat ideálně 3 měsíce před spuštěním hlavní kampaně a měla by se věnovat povědomí. Hlavní kampaň trvá většinou 30 dní a aktivity v pokampaňové fázi bývají velmi individuální.

Klíč je v tom, že skutečně kvalitní kampaň vyžaduje časovou investici i několik měsíců před začátkem předkampaně. Mnoho projektů z České a Slovenské republiky se snaží o podobný úspěch, jaký na Kickstarteru zažili Skinners. Jenže málokterý tým tuší, kolik práce to dalo, než se tento úspěch zrodil. Tým Skinners začal pracovat na kampani více než rok před spuštěním.

Celý proces přípravy, nastavení, spuštění a propagace crowdfundingové kampaně vyžaduje čas, který nejde bez újmy na kvalitě dramaticky zkrátit. Jediným účinným způsobem v případě, že vás tlačí čas, je spolupráce s crowdfundingovou agenturou, jejíž expertní tým přípravu urychlí.

Zvládne váš tým novou zodpovědnost?

Ani během přípravy, ani v průběhu není crowdfunding aktivita na poloviční úvazek. V případě úvodu a závěru kampaně dokonce krátkodobě vyžaduje značně větší úsilí než běžné firemní aktivity.


Crowdfunding je full-time záležitost. Dlouhodobě vyžaduje pozornost a trpělivosti někdy i celého týmu.
Kampaň ale není jen nová odpovědnost, ale také nové povinnosti, které někteří členové týmu mohou vidět nad rámec svých aktivit. Proto je důležité, abyste si od začátku ve svém týmu určili, kdo je za jaké aktivity zodpovědný a všichni je na 100 % dodržovali.

Pokud máte k dispozici pouze malý tým lidí, je možné, že crowdfundingová kampaň naplní jejich veškerou kapacitu. Důvodem je hlavně to, že se některé aktivity, zejména během průběhu kampaně, nedají jednoduše delegovat mezi nízký počet lidí, a to hlavně v případě, že se kromě kampaně musí tým starat také o chod firmy a vývoj produktu.

Jste ochotný krátkodobě obětovat vývoj produktu?

Příprava kampaně častokrát tříští pozornost celého týmu. Může se stát, že se tým musí plnohodnotně soustředit na přípravu projektu a upřednostnit ho před prací na vývoji produktu a obchodními záležitostmi.

Je to podobné jako v situaci, kdy hledáte investora. Některé aktivity, jakkoli klíčové, musí krátkodobě ustoupit před získáním finanční podpory, která ale dlouhodobě posune projekt vpřed.

Krátkodobé omezení jistých projektových aktivit je tedy něco, s čím byste měli počítat a podle toho se také připravit. Příprava kampaně bude mnohem jednodušší, pokud budete předpokládat omezení některých aktivit a zároveň si budete jistí, že váš projekt není v ohrožení.

Rádi se učíte něco nové?

Učenlivost a zvědavost jsou vlastnosti, které se vám v crowdfundingu budou velmi hodit. Hlavně ve fázi přípravy můžete využít nespočet zdrojů na to, abyste zlepšili svou kampaň.

Můžete se například naučit, jak správně sbírat kontakty na podporovatele, jak správně sestavit kampaň, jaké typy grafik použít nebo jaké jsou nejlepší propagační strategie.

Má to ovšem 2 nevýhody.

Jednou z nich je, že ne všechny zdroje a poznatky, které načerpáte, skutečně fungují tak, jak jsou podány. Crowdfunding se mění a s ním i věci, které fungují. S tím je spjat i čas, který musíte strávit nad studiem těchto podkladů a také přípravou materiálů, které z nich vycházejí.

Druhou nevýhodou jsou zkušenosti. Ty se bohužel nedají nahradit, ale jen získat při práci na mnoha crowdfundingových projektech. Jediný způsob jak se k těmto zkušenostem dostat je spolupráce s crowdfundingovými experty nebo profesionálními agenturami, které mají celé týmy specialistů.

Kdy byste tedy měli začít přemýšlet o crowdfundingu?

Když všechny odpovědi na otázky v tomto článku budou “ano”.

Samozřejmě, některé projekty tyto informace nebraly v úvahu a přesto jejich kampaně vyšly. Byl to ale pro ně velký risk a mnohem vyšší šance na úspěch budete mít, pokud se na kampaň dobře připravíte a budete mít přehled o všem, co vás může potkat.

Pokud plánujete crowdfundingovou kampaň nebo na ní už pracujete a potřebujete pomoc expertů, kontaktujte nás ještě dnes a my vám pomůžeme vytěžit z vaší kampaně maximum.